Etter endt oppdrag på Vestre Gravlund på Veterandagen, var det flere av militærattachèene som gjerne ville ha et minne fra dagen med sine medhjelpere.

Den Franske militærattachèen som skulle avslutte sitt engasjement i Norge måneden etter, ville gjerne ha med seg et bilde fra sermonien. Han beklaget på det sterkeste at han ikke kunne komme på den årlig militærattachèemiddagen som blir avholdt i Lommedalen ettersom han ikke var i Norge på det tidspunktet.

 

Admin - login

 

 

Norwegian Veterans Motorcycle Club - © 2012